Produksjonen finner sted ved en 1200 mstor fabrikk i Svendborg med et kontorareal på 200 m2.

Vi har lett tilgang til motorveien. Fabrikkens utforming forenkler effektiv produksjonsflyt.

Vi har en moderne flåte med effektive og fleksible CNC-maskiner innen gnisterosjon, overflatesliping, dreiing og fresing.

Produksjonen foregår i to skift for å sikre rask service for kundene våre, spesielt ved reparasjoner og produksjon av nye verktøy