Ejde Nielsens Verktøyfabrikk A/S
+45 63 20 60 00

   

Claus Koch Jensen
CEO
+45 20 40 33 66

   

Michael Larsen
Verktøydesigner
+45 63 20 60 13

   

Bent R. Andersen
Verktøydesigner
+45 63 20 60 12

   

Keld Dinesen
Verktøydesigner
+45 63 20 60 14

   

Jesper Møller Sikora
Prosjektleder
+63 20 60 06

   

Ole Albertsen
Teamleder CNC
+45 63 20 60 07

   

Lars Arntoft
Teamleder Montage
+45 63 20 60 16

   

Jørgen Piil Hansen
Innkjøp/Kvalitetskontroll
+45 63 20 60 03

   

Lene Kristensen Andersen
Kontor/Regnskap
+45 63 20 60 05